Artikel fra Svejsning 6 2018: Droner og anden ny teknologi til Inspektion af Storebæltsbroen

b_400_200_16777215_00___images_artikelbilleder_drone.jpgSelvom bevægelser som følge af tung trafik, hårde opbremsninger og fygende saltvand slider på Storebæltsbroen, holder den sig fortsat i fin form her 20 år efter, at de første biler kunne krydse farvandet mellem Fyn og Sjælland 70 meter over havoverfladen. Det er en solidt bygget konstruktion af stål og beton. Og med løbende vedligehold vil broen med al sandsynlighed også holde formen, når 100 års dagen skal fejres.
 
Af Birthe Lyngsø
 

Den 20 år gamle Storebæltsbro holder sig fortsat fri af alvorlige skavanker. Men den skal til stadighed efterses for skader og slid, siger Driftsleder Svend Gjerding fra Sund & Bælt Holding A/S, der har ansvaret for broens drift og vedligehold.

Broen har mange bevægelige dele, som slides over tid. Dertil kommer påvirkninger fra saltvand og vind, som kan medvirke til at nedbryde beton og stålelementer. Det er derfor afgørende, at vi hele tiden overvåger for at sikre os, at alle dele af broen har det godt. Og vi er på dette felt langt fremme herhjemme, hvor der gennem de seneste år er kommet stadigt større fokus på vedligehold. Jo mere effektivt, vi sørger for at vedligeholde og forebygge skader i at opstå, jo længere holder broen formen, og jo billigere bliver det i længden.

Vi gennemfører den helt store inspektion af broen hvert femte eller sjette år. Dertil kommer, at vi løbende inspicerer forskellige dele af konstruktionen for at afdække, om der er skader, som skal udbedres.

Eftersyn af betonkonstruktionerne kan i sig selv være noget af en udfordring. Vi skal tage hensyn vej- og trafikforhold, lave afspærringer mm. Og så hører det med til billedet, at vi her taler om Europas længste hængebro, hvor der på Østbroen er et frit spænd mellem pylonerne på 1624 meter.

Det er et omfattende arbejde at inspicere, indsamle data og foretage opfølgende undersøgelser, hvor der er behov for det. Selve inspektionen har hidtil været løst manuelt ved hjælp af klatrere eller med folk, der blev transporteret op med hejseplatforme.

Men det er inspektioner, som stiller meget høje sikkerhedskrav, det tager tid, kræver trafikmæssige foranstaltninger, og det er omkostningstungt. For nogle år siden begyndte Sund & Bælt derfor at undersøge muligheden for at udnytte nye teknologier til vedligeholdelsesarbejdet.

 

Inspektion med droner

Siden sensommeren 2017 har Sund & Bælt forsøgsvist anvendt droner til visuel inspektion af broens store ankerblokke, fortæller Svend Gjerding. Vi sender naturligvis fortsat medarbejdere ud for at foretage manuelle inspektioner og reparation af konstruktionerne, selvom det er omstændeligt og flere steder vanskeligt at komme til.

Når det hidtil kun er de to store ankerblokke, vi har inspiceret med droner, er det fordi, der er forholdsvis skrappe regler for, hvor vi må flyve med droner.

Dronerne er i rivende udvikling. Vi eksperimenterer i dag med nogle relativt store droner, hvor man på toppen kan montere avancerede spejlreflekskameraer, som sikrer en meget høj billedopløsning.

Dronerne er med GPS, og de er indstillet, så de overflyver inspektionsstedet i en afstand på mellem fem og ti meter. Man kan så efterfølgende zoome ind. Gennem overflyvningerne har vi fået et meget omfattende billedmateriale fra de to ankerblokke – vel mellem 8. – 10.000. Billederne skal efterfølgende gennemgås på kontoret med henblik på at lave registreringer af betonens tilstand og eventuelle skader. Det tager selvsagt lang tid, hvis det alene skulle foregå manuelt. Vi ser derfor også på mulighederne for at automatisere denne del af processen i form af intelligent software til billedgenkendelse og sortering.

Vi ser i den sammenhæng også på systemer, der vil kunne skabe 3D modeller af de udsnit af brokonstruktionerne, som er blevet filmet. Visionen er, at vi på den baggrund lettere vil kunne afgøre, hvor og hvor ofte, der er behov for at inspicere og vedligeholde, siger Svend Gjerding, som forudser, at de ved brug af droner, robotter, avanceret software og andre nye teknologier vil kunne opnå en endnu mere rentabel og effektiv bro inspektion i forbindelse med det løbende vedligeholdelsesarbejde.

Webside produceret af Hjortlund Medier